Ogólne informacje

Gmina Skalbmierz położona jest na obszarze Niecki Nidziańskiej w południowej części województwa świętokrzyskiego. Posiada łagodny klimat, pozbawiony gwałtownych skoków i zmian termicznych. Gleby są Kurhany w Rosiejowie należące do kultury trzcinieckiej (1400-1200 l. przed Chr.) były badane archeologicznie przez prof. T. Reymana w latach 20-tych XX stulecia.lessowo-czarnoziemne, najbardziej urodzajne w kraju. Miejscowy mikroklimatpowoduje najdłuższy w Polsce okres wegetacji roślin, który trwa około 188 dni. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +9°C, w miesiącach letnich +18°C, w zimowych -4°C. Dni mroźnychjest 30-40 w roku. Przeciętnie w roku notuje się od 600 do 700 mm opadów.
Przeszłość Skalbmierza jest bogata i pełna historycznych ciekawostek. Badania archeologiczne potwierdzają obecność najstarszych osad człowieka w najbliższych okolicach i datują je nawet na ok. 4000 lat przed Chrystusem.
Widok ogólny na Skalbmierz

Tekst:
Stanisław M. Przybyszewski
Stanisław Wołowski
Fotografie:
Krzysztof Kądziela
Stanisław M. Przybyszewski


Page designed by
Karol Kwiatek
karol@w.pl